EDIE ⚡️ Every Day Is Exceptional // Bruul 99, Mechelen

Privacy


www.shop-edie.com, gevestigd aan Onze-Lieve-Vrouwestraat 120, 2800 Mechelen, Belgium, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN
www.shop-edie.com verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken per proces:

Bij het surfen op onze website:
- IP-adres

Bij het aanmaken van een account:
- Voor- en achternaam
- E-mailadres

Bij het plaatsen van een bestelling:
- Voor- en achternaam
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Betaalgegevens

Bij het inschrijven voor de nieuwsbrief:
- E-mailadres
- Voor- en achternaam

 

MET WELK DOEL EN OP BASIS VAN WELKE GRONDSLAG WIJ PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN:

www.shop-edie.com verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Het afhandelen van jouw betaling
  • Verzenden van onze nieuwsbrief
  • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
  • Om goederen en diensten bij je af te leveren
  • Shoplily.be analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

    

HOE LANG WE PERSOONSGEGEVENS BEWAREN:
www.shop-edie.com bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende van persoonsgegevens: 

IP Adres via Google Analytics: 26 maanden.
Gegevens verkregen door aanmaken account: Tot jij jouw account verwijdert.
Gegevens verkregen door plaatsen bestelling: Tot jij jouw account verwijdert.
Gegevens verkregen door inschrijven nieuwsbrief: Tot jij je uitschrijft.
     
     

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN
www.shop-edie.com verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. shoplily.be blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

    

SLOTOPMERKINGEN

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

    

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je zelf doen via de persoonlijke instellingen van jouw account. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar hello@shop-edie.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. shoplily.be zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren. Shoplily.be wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. 

      

HOE WIJ PERSOONSGEGEVENS BEVEILIGEN
www.shop-edie.com neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via hello@shop-edie.com

Alle persoonlijke gegevens die door ons worden ontvangen, worden vertrouwelijk behandeld. Wij gebruiken en verwerken gegevens overeenstemming met de Belgische wet van 8 december 1992 over bescherming van de privacy.